Opieka 24h

Zapewniamy całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu

Rehabilitacja

Zapewniamy pracę pielęgniarek i rehabilitantów

Psycholog

Zapewniamy opiekę lekarską oraz pomoc psychologiczną

Nasza oferta

I. Nasza oferta skierowana jest do:
• osób po wypadkach,
• osób po udarach,
• osób po wylewach,
• osób z demencją,
• osób z ograniczoną psychomotoryką,
• osób leżących,
• osób potrafiących funkcjonować samodzielnie,
• osób samotnych i w stanach nie nasilonej depresji.
Stan zdrowia każdego pacjenta przed przyjęciem do domu opieki jest weryfikowany w oparciu o skalę Barthela.

Koszt pobytu w Domu Opieki „Hania” uzależniony jest od wyniku testu.

Zapewniamy:
• całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu,
• pracę pielęgniarek i rehabilitantów,
• opiekę lekarską,
• pomoc psychologiczną.

Oferta dziennego pobytu

II. Oferta pobytu dziennego.
Przyjmujemy osoby w podobnych stanach zdrowia jak na pobyt całodobowy z wykluczeniem osób leżących. W ramach pobytu dziennego /10-12 godzin/ zapewniamy śniadania, obiady i podwieczorek oraz udział we wszystkich zajęciach w ciągu dnia.

Cennik

I. Koszt pobytu miesięcznego wynosi od 3.500,00-, do 4.500,00-,,
II. Koszt pobytu dziennego od 70,00-, do 90,00 -, za każdy dzień.

W cenę pobytu nie wchodzi koszt leków, pieluchomajtek oraz pracy fizjoterapeuty i psychologa.

Stan zdrowia każdego pacjenta przed przyjęciem do domu opieki jest weryfikowany w oparciu o skalę Barthela.

Koszt pobytu w Domu Opieki „Hania” uzależniony jest od wyniku testu.

Działalność lecznicza

Jesteśmy od 2015 roku wpisani do rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000177386.