Galeria naszego domu opieki

Działalność lecznicza

Jesteśmy od 2015 roku wpisani do rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000177386.